(گالری 2) بلبرینگ رایان ، پاورلاک ، پکینگ ، چرخدنده ، پیچ بال اسکرو ، بوش بلبرینگ

 

بوش رولبرينگ

بوش رولبرينگ

پاورلاك

پاورلاك

پايه شفت

پايه شفت

پكينگ

پكينگ

پيچ بال اسكرو

پيچ بال اسكرو

تفاوت بين بلبرينگ و رولبرينگ

تفاوت بين بلبرينگ و رولبرينگ

چرخ دنده تك رديفه

چرخ دنده تك رديفه

چرخ دنده دو رديفه

چرخ دنده دو رديفه

بال بوش

بال بوش

چرخ دنده

چرخ دنده

چرخ زنجير

چرخ زنجير

چرخدنده

چرخدنده

خار بلبرينگ

خار بلبرينگ

بلبرينگ رايان

بلبرينگ رايان

رايان بلبرينگ

رايان بلبرينگ