(گالری 14) بلبرینگ صنایع پتروشیمی ، بلبرینگ صنایع حفاری ، بلبرینگ صنایع نظامی ، بلبرینگ صنایع فولاد

بلبرينگ شيار عميق دو رديفه

بلبرينگ شيار عميق دو رديفه

بلبرينگ شيار عميق دورديفه

بلبرينگ شيار عميق دورديفه

بلبرينگ صنايع پتروشيمي

بلبرينگ صنايع پتروشيمي

بال اسكرو

بال اسكرو

بلبرينگ صنايع حفاري

بلبرينگ صنايع حفاري

بلبرينگ صنايع فولاد

بلبرينگ صنايع فولاد

بلبرينگ صنايع نظامي

بلبرينگ صنايع نظامي

بلبرینگ بسیار دقیق  P4

بلبرینگ بسیار دقیق P4

بلبرينگ صنعتي

بلبرينگ صنعتي

بلبرينگ ضد اسيد

بلبرينگ ضد اسيد

بلبرينگ ضداسيد

بلبرينگ ضداسيد

بلبرينگ ضد آب

بلبرينگ ضد آب

بلبرينگ فيبري

بلبرينگ فيبري

بلبرينگ قفسه فيبري

بلبرينگ قفسه فيبري

بلبرينگ قفلي

بلبرينگ قفلي