(گالری 3) بلبرینگ ، رولبرینگ ، کاسه نمد ، بلبرینگ خطی ، بلبرینگ کشویی

 

رايان بلبرينگ

رايان بلبرينگ

رايان بلبرينگ

رايان بلبرينگ

رولبرینگ  N

رولبرینگ N

رول برینگ

رول برینگ

بال بوش چاكدار

بال بوش چاكدار

رول برینگ

رول برینگ

رولبرینگ  NU

رولبرینگ NU

رولبرینگ

رولبرینگ

رولبرینگ  NJ

رولبرینگ NJ

رولبرینگ  NJ

رولبرینگ NJ

رولبرینگ  NUP

رولبرینگ NUP

رولبرینگ  NF

رولبرینگ NF

رولبرينگ استوانه اي

رولبرينگ استوانه اي

رولبرينگ SKF

رولبرينگ SKF

بال بوش OPEN

بال بوش OPEN