(گالری 9) لاینر گاید ، میکانیکال سیل (فیبر و فنر) ، مهره بال اسکرو ، قفل زنجیر صنعتی ، نیدل برینگ

 

لاينر گايد

لاينر گايد

بك استاپ

بك استاپ

لينير گايد

لينير گايد

لاينربرينگ

لاينربرينگ

مكانيكال سيل

مكانيكال سيل

مهره بال اسكرو

مهره بال اسكرو

مهره قفلي

مهره قفلي

ميكانيكال سيل

ميكانيكال سيل

نيدل برينگ

نيدل برينگ

نيم قفل زنجير صنعتي

نيم قفل زنجير صنعتي

واشر خورشيدي

واشر خورشيدي

بلبرینگ  QJ

بلبرینگ QJ

ياتاقان بلبرينگ  UCP

ياتاقان بلبرينگ UCP

ياتاقان و بلبرينگ  UCF

ياتاقان و بلبرينگ UCF

ياتاقان بلبرينگ  UCFC

ياتاقان بلبرينگ UCFC